Zvezdna učna pot

Postaja 1: Pod zvezdami

Pod zvezdami

Učna pot Goričko pod zvezdami ponuja astronomske vsebine za namene izobraževanja, hkrati pa še dodatno vsebino za preživljanje prostega časa in spoznavanje okolice v okviru centra Peterloug.

Dolžina poti je 2,5 km, pot je krožna, z začetkom in zaključkom pri centru Peterloug, poteka delno po pešpoti in delno po cesti. Omogoča spoznavanje vsebin o vesolju, zvezdah in ozvezdjih, planetih in Luni, osončju, zgodovini in uporabi astronomije v vsakdanjem življenju v kombinaciji klasičnega vodenja v povezavi z IKT tehnologijo.

Gre za kombinacijo klasične učne poti z e-učno potjo. Ta način omogoča samostojno spoznavanje vsebin ob uporabi spletne aplikacije z dostopom do e-gradiv ali pa klasično vodenje usposobljene osebe, kjer standardne oblike razlage in opazovanja dopolnjujemo z e-gradivi. Pri vodeni izvedbi imajo udeleženci s sabo zvezdne karte in daljnoglede, ki jih priskrbi vodič.

Na poti so info točke kot vir informacij o posameznih astronomskih vsebinah. Pot vsebuje 6 info točk (postaj), na vsaki je dostopna druga vsebina:

  1. Pod zvezdami
  2. Kratka zgodovina astronomije
  3. Luna
  4. Osončje
  5. Zvezde
  6. Galaksije in kozmologija

Info točke so označene s stebri, na stebrih so ploščice z QR kodo za dostop do vsebin in tudi oznake (puščice), ki kažejo potek poti; vodenje z vrisano traso pa opravlja še spletna aplikacija. Poleg informativnih stebrov so na poti tudi usmerjevalne stebre, ki z označevalnimi puščicami vodijo uporabnika po poti naprej.

Lokacije posameznih postaj so izbrane tako, da omogočajo praktično vizualno opazovanje neba, objektov na nebu ter povezovanje teorije s prakso. Široko odprto obzorje nudi pogled na svetlobno neonesnaženo nočno nebo.

Učna pot izpolnjuje pogoje za opravljanje pouka, izvenšolskih dejavnosti, taborov, raziskovalnih nalog in kvalitetnega preživljanja prostega časa. Zelo primerna je za organiziranje dejavnosti za skupine nadarjenih učencev, za izvajanje izbirnih predmetov iz astronomije v osnovni in srednji šoli ter za pripravo učencev na tekmovanja iz astronomije in fizike.

Za širšo javnost, turiste in goste prenočitvenega objekta Peterloug ponuja učna pot dodatno vsebino pri spoznavanju okolice in preživljanju prostega časa. Dejavnost, kjer se prepletajo znanje, gibanje in druženje, ponuja doživetje in sprostitev, hkrati pa spodbuja razmislek o vesolju, o Zemlji in o našem odnosu do planeta, ki je naš dom.

Geografska lega

N 46° 50″ 35″ , E 16° 13″ 29″

Kontakt

Bojan Jandrašič, 041/554237, bojan.adastra@gmail.com